dcsimg

Om noden

Strömsunds kommun har sedan 2008 ansvarat för nodarbetet kring arbetskraftförsörjning samt drift- och underhållsfrågor. Noden har bland annat via fallstudier tagit fram beräkningsmodeller för att belysa arbetskraftsbehovet vid vindbruk.

När vindkraftparken Havsnäs i Strömsunds kommun byggdes 2008-2010 gjordes en studie som visade att ca en fjärdedel av arbetstillfällena utfördes av regional arbetskraft. Den prognosmodell som byggde på erfarenheter från Havsnäs vindkraftpark har vi nu lagt åt sidan, då nya lagar och regler samt ny teknik har ändrat förutsättningarna och ger ett annat utfall vid byggande av vindkraftparker i landet.

Noden har därför sammanställt två nya fallstudier som finns redovisade som delrapporterna "Sysselsättningsstudien Mörttjärnberget" och "Sysselsättningsstudien Skogberget".

Baserat på resultaten från fallstudierna så har ett prognosverktyg skapats där regionala prognoser kan göras och användas som underlag för vindbruksplanering. Noden kan utifrån fallstudierna och det nya prognosverktyget hjälpa dig ta fram prognoser för behov av kompetenser och prognoser för arbetskraftbehovet för vindkraftparker i olika områden.

Noden följer utvecklingen inom arbetsområdet vindkraft då det gäller arbetsmiljö och säkerhetsfrågor för branschens arbetare. Vi deltar i olika forum och råd där dessa frågor behandlas. Vi kommer under hösten-15 att uppdatera materialet om arbetsmiljö och säkerhet.

Vi arbetar nära Vindkraftcentrum i Jämtland som driver näringslivs- och arbetskraftfrågor inom vindkraftarbetsområdet. Noden och Vindkraftcentrum deltar i olika informationsmöten och sprider information om nodens och vindkraftcentrums regionala och lokala erfarenheter i olika delar av landet och även utomlands.

Strömsunds kommun har i flera år bedrivit utbildning för vindkrafttekniker och vindkraftmontörer. Nodens nära samarbete med utbildningsanordnare gör att kunskaper och erfarenheter lätt kan spridas till de utbildningsanordnare som så önskar. Vindkraftcentrum har också tillsammans med Arbetsförmedlingen tittat på förutsättningar för matchning av arbetskraft med efterfrågade kompetenser inom vindkraftarbetsområdet. Vi har också möjlighet att vara bollplank i andra frågor som gäller arbetskraftbehov vid vindkraftutbyggnad.

Nya arbetstillfällen och lokal tillväxt är två viktiga drivkrafter till att fler och fler regioner och kommuner i dag engagerar sig i frågor kring vindkraftens utbyggnad. Men det finns också andra möjligheter för lokalsamhället att samverka kring vindkraftsetableringarna för att den lokala nyttan ska bli så stor som möjligt. Mer läsning om nodens olika projekt och insatser finns under Aktiviteter.

Senast ändrad: 2015-06-23