dcsimg

Om noden

Sedan april 2008 är Länsstyrelsen i Hallands län en av fyra noder i Nätverket för vindbruk med ansvar för planerings- och tillståndsfrågor. Syftet med nodens arbete är att bidra till att kunskaper om planerings- och tillståndsfrågor ökar hos relevanta aktörer.

Mål

Länsstyrelsen ska som nod i nätverket driva och bidra till att kunskaper om planerings- och tillståndsfrågor ökar hos relevanta aktörer. Länsstyrelsen i Halland stöder och upprätthåller ett nära och förtroendefullt samarbete med de olika aktörerna inom sitt ansvarsområde som är planering- och tillståndsfrågor.

Länsstyrelsen i Halland ska förse och underhålla Nätverk för vindbruk med information och resultat av de pågående aktiviteterna inom nodens ansvarsområde.

Länsstyrelsen ska på ett tillförlitligt sätt fungera som samordnare, samarbetspartner och extra resurs för Energimyndighetens arbete för en kraftig utbyggnad av vindkraften.


Uppdragsbeskrivning

Länsstyrelsen i Halland ska som nod inom Nätverket för vindbruk:

  • Bygga upp, utveckla och sprida kunskap inom nodens ansvarsområde
  • Inventera och dokumentera behovet av information inom ansvarsområdet planerings- och tillståndsfrågor på kort och lång sikt
  • Ha fördjupande kunskaper om behoven hos bland annat projektörer och beslutsfattare för att kunna tillhandahålla information och kunskap inom planerings- och tillståndsfrågor
  • Initiera nya aktiviteter och vidareutveckla nätverket i samverkan med övriga noder/aktörer för att öka förutsättningarna för en kraftfull utbyggnad av vindkraft i Sverige