dcsimg

Om noden

Uppsala universitet Campus Gotland är noden med ansvar för utbildnings- och kompetensfrågor i det nationella Nätverket för vindbruk.

Noden driver och utvecklar frågor om utbildning och forskning om vindkraft. Syftet är att driva och bidra till att kunskap om utbildnings- och kompetensfrågor ska öka hos relevanta aktörer. I dessa frågor samverkar vi lokalt, regionalt och nationellt med nätverket, andra lärosäten, myndigheter, intresseorganisationer och näringsliv.

På Campus Gotland bedrivs omfattande utbildning om vindkraft. Här finns fristående distanskurser som kan leda till en kandidatexamen samt en magister/masterutbildning i vindkraftsprojektering. Utbildningarna sker i nära samarbete med forskare, myndigheter och industrin.

Vindkraftsgruppen vid Campus Gotland bedriver också forskning om vindkraft, inom vindkraftverksvakar och vakinteraktioner, stabilitet av spetsvirvlar, optimering av stora vindkraftsparker samt om landskap, planering, deltagande och acceptans för vindkraft.

 

Skribent: Noden för utbildning och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-01-25