dcsimg

Digital affärs- och samverkansplattform för lokal förankring och samverkan

Detta projekt ska genom praktiska test med olika grupper av användare undersöka förutsättningarna för att en vidareutveckling av den framtagna databasen till en digital affärs- och samverkansplattform kan bidra till positiv utveckling i glesbygd. Genom ett samarbete mellan Vindkraftcentrum, lokalt och regionalt näringsliv, vindkraftsbransch samt kommuner inom en arbetsmarknadsregion kan näringslivet nå fler affärer både i bygg- och drifsfasen.

Digitala affärs- och samverkansplattformar är en av de digitala tekniklösningar som fått mest genomslag vad gäller hur kunder och leverantörer kan hitta varandra och initiera nya affärsrelationer. För projektets genomförande kommer den digitala plattformen att anpassas till den typ av regionala miljöer relaterade till vindkraftparker, samt integreras mot existerande digitala gränssnitt och hemsidor.

Projektledare

Projektperiod

2019-04-01 till 2020-03-31