dcsimg

Havsbaserad vind för klimatnytta och konkurrenskraft

Detta projektet kommer att bygga vidare på Nätverket för vindbruks tidigare projekt gällande lokal nytta bland annat genom att utveckla en beräkningsmodell för arbetstillfällen som kan tillämpas på havsbaserad vindkraft i Sverige.

Genom att ge regionala företag kunskap om värdekedjan och stöd för att identifiera behov av varor och tjänster innan en etablering kan den lokala och regionala nyttan ökas. Det gäller också att få förståelse för att detta är investeringar som genererar mervärden lokalt över en längre tid. För de regionala företagen är detta en ny bransch och projektet ska ta fram de underlag som idag saknas och som är en förutsättning för att skapa dialog kring lokala nyttan för havsbaserad vindkraft.

Projektledare

Projektperiod

2019-04-01 till 2020-02-28