dcsimg

Marknadsföring för vindkrafttekniker - ett samverkansprojekt

Det finns ett stort behov av fler vindkrafttekniker i Sverige. 2018 utexaminerades 11 st vindkrafttekniker i landet och behovet för den kommande femårsperioden är ca 130-150 nya tekniker per år. Som ett led i det långsiktiga arbetet att öka både kännedomen och attraktionen för främst YH utbildningar till vindkrafttekniker, men även andra utbildningsmöjligheter inom vindkraft avser vi att genomföra ett antal marknadsföringsaktiviteter.

Syftet är att få fler sökande till utbildningarna samt att öka kännedomen om arbetskraftsbehovet. Vi kommer att samverka med andra aktörer i landet som har intresse för och arbetar med frågan på olika sett. Projektet främjar arbetet för att minska bristen som finns för vindkrafttekniker i framtiden för att klara den planerade vindkraftsutbyggnaden.

Projektledare

Projektperiod

2019-04-01 till 2020-03-31