dcsimg

Repowering – potential och kunskapsspridning

Detta projekt är en fortsättning på projektet "Repowering - hinder och möjligheter" där bland annat experter intervjuades om hur samhället kan främja repowering, en hindersanalys presenterades i en broschyr och en dialog med kommuner påbörjades via bland annat ett seminarium. Slutsatsen från förra projektet var att fler insatser behövs för att nå ut till kommunerna. Detta projekt syftar till att öka informationsspridningen framför allt till kommuner om repowering, dels genom en kommunturné, dels genom seminarium. Erfarenheter från Danmark tas även upp på ett seminarium. Målet är att nå så många kommuner som möjligt med informationen i Skåne, men även att sprida erfarenheter till andra delar av landet.

Projektledare

Projektperiod

2018-09-03 till 2019-09-30