dcsimg

Tillståndsdialogen: Breddad dialog och kunskapsgenerering under VIND 2019

För att uppfylla nationella och globala klimatåtaganden måste den fortsatta utbyggnaden av förnybar el säkerställas. I Sverige handlar detta främst om vindkraften, och flera variabler är viktiga för att denna utbyggnad ska ske på ett hållbart sätt, tex. att placeringen görs i goda vindlägen och i god dialog med berörda parter.

VIND 2019 är Nordens största mötesplats för de som arbetar med vindkraft vilket möjliggör en utmärkt arena för såväl aktuell kunskapsinhämtning som diskussion och samtal dessa frågor. Branschen är på plats men Svensk Vindenergi behöver Nätverket för Vindbruks hjälp att även inkludera andra målgrupper. Därför ansöker vi om medel för att återigen subventionera myndigheter och miljöorganisationers medverkan. Seminarium arrangeras på tema tillstånd och rundabordssamtal genomförs för att stärka förståelse och kunskapsutbyte inom olika underkategorier på ämnesområdet, som tex lokal förankring, resurseffektivitet eller artskydd.

Projektledare

Projektperiod

2019-03-25 till 2019-12-15