dcsimg

Vindkluster Härjedalen

Vindkluster Härjedalen är ett samarbete mellan Härjedalens kommun, det lokala näringslivet och berörda aktörer i regionen. Syftet med projektet är att vara en katalysator avseende integrering av lokal och regional arbetskraft, utbildning och att visa på samhällsnyttan för en rad vindparker i regionen. Vindkluster Härjedalen ska stimulera till lokalt engagemang och entreprenörskap inför och under vindkraftutbyggnaden i regionen. Stödåtgärder i form av kunskap och erfarenheter ges genom en referensgrupp med spetskompetens. Genom att ta tillvara på resultat och erfarenheter från tidigare projekt inom Nätverket för vindbruk skall den stundande vindkraftutbyggnaden i Härjedalen och regionen optimeras avseende lokal och regional nytta.

Projektledare

Projektperiod

2018-07-01 till 2019-12-31