dcsimg

Vindkraftens bidrag till ett 100% förnybart Gotland

Detta projekt syftar till att samla centrala aktörer för att arbeta för vindkraftens återupptagna utveckling på Gotland, med utgångspunkt i att vindkraften är basen i en möjlig omställning till 100 % förnybar energi på Gotland.

Projektet ska sprida och fördjupa kunskaperna om var och hur vindkraften kan utvecklas på Gotland, med hänsyn till befintlig översiktsplan, ny kunskap från andra projekt samt de nya förutsättningar som kan uppstå genom Energimyndighetens förslag för Gotland som möjlig nationell pilot.

Projektets styrgrupp ska borga för bästa möjliga samordning mellan näringsliv, universitet, region och länsstyrelsen, så att vindbruket utvecklas i samsyn och till nytta för både näringsliv och övrigt samhälle. 

Senast ändrad: 2018-11-09

Projektledare

Projektperiod

2018-06-01 till 2019-12-31