dcsimg

Beägga – uppföljning av villkor som rör rennäringen

Inhämta och sammanställa kunskap om hur villkor kopplat till renskötseln, som sätts i tillstånd för vindkraftparker, följs i praktiken. Fokus läggs kring dialog och samverkan. Syftet är att underlätta för samebyar och vindkraftsexploatörer att hitta lösningar som bygger på samförstånd, långsiktighet och hållbarhet.

Senast ändrad: 2015-09-01

Projektledare

Projektperiod

2015-05-18 till 2016-04-01