dcsimg

Erfarenheter från vindkraftparker i norr

Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i norra Sverige innebär att det har skapats en helt ny industrigren i denna del av landet. I Norrbotten och Västerbotten finns i dag flera stora vindkraftsparker som har varit i drift i upp emot fyra år. I det här projektet ska Piteå kommun och Vindkraftscentrum i Barentsregionen följa upp några av regionens stora vindkraftsparker för att utvärdera de effekter vindkraften har haft lokalt.

Det handlar både om effekter att kartlägga påverkan på det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden. Men projektet ska också ta reda på hur närboende och andra berörda upplever att vindkraften har påverkat omgivningen och dra erfarenheter utifrån det.

Projektet drivs av Piteå kommun.

Projektledare

Projektperiod

2014-08-01 till 2014-12-31