dcsimg

Förstudie för att följa upp miljöeffekterna av uppförda vindkraftsparker

I det här projektet har länsstyrelsen i Jönköpings län genomfört en förstudie som handlar om att följa upp miljöeffekterna av redan uppförda vindkraftsparker. I projektet har de kontrollprogram och annan uppföljning som vindkraftsbolag genomfört av uppförda vindkraftsparker samlats in och sammanställts. Målet med projektet är att det sammanställda materialet ska användas för att analysera och utvärdera olika miljöeffekter av vindkraftsetableringar i ett eller flera projekt inom ramen för kunskapsprogrammet Vindvals utlysning av medel.

Slutrapporten från projektet kan laddas ned här. Allt material som är genomgånget i projektet redovisas i en separat excelfil, med länkar till materialet. Excelfilen når du här

Projektledare

Projektperiod

2014-12-01 till 2015-04-30