dcsimg

Global Wind Day 2013

Varje år i juni anordnas Global Wind Day runt om i världen. Även i Sverige brukar ett antal vindkraftägare hålla sina vindkraftverk öppna för besökare och allmänhet.

Svensk Vindkraftförening är nationell koordinator för Global Wind Day och huvudman för arrangemanget internationellt är European Wind Energy Association, EWEA. Även tidigare år har Nätverket för vindbruk stöttat denna aktivitet eftersom den varje år lockar många besökare, vilket bidrar till att bygga upp både intresset, förankring och kunskap om vindkraften.

Ytterligare insatser riktade mot skolungdomar är också kopplade till detta projekt. Under hösten 2012 har skolor erbjudits studiebesök på vindkraftverk.

På Svensk vindkraftförenings hemsida går det att läsa om var i landet det går att besöka vindkraftverk.

Projekten runt Global Wind Day drivs av Svensk Vindkraftförening.

Projektledare

Projektperiod

2012-10-01 till 2013-12-31