dcsimg

Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Blekinge

Utanför Blekinges kust finns stora planer på havsbaserad vindkraft, och det skapar också möjligheter till nya jobb i regionen. För att kunna ta tillvara den potential till regional utveckling som en stor vindkraftssatsning i regionen skulle föra med sig har Sölvesborg, tillsammans med företagsnätverket Tech Network och Energikontor Sydost tagit initiativ till ett näringslivsorienterat projekt i Blekinge. Fokus ska vara frågor som rör arbetsmarknad och utbildning och att utveckla de företagarnätverk som redan finns på plats i länet.

Längs Blekinges kust  planeras tre stora vindkraftsparker till havs, bland annat Blekinge Offshore där upp emot 700 vindkraftverk kan komma att byggas. Den planerade vindkraften handlar om investeringar i mångmiljardklassen om de blir av, med potential att skapa flera hundra direkta arbetstillfällen, likaså många fler indirekta arbetstillfällen.

Sölvesborgs kommun har tidigare deltagit i EU-projektet South Baltic Offshore Wind Energy Regions, ett projekt som avslutades under 2013. I Blekinge har inom detta projekt ett nätverk bildats, Tech Network, bestående av 23 företag med intresse och potential att bli underleverantörer till vindkraftsinustrin. Det utgör en god grund för ett regionalt projekt inom Nätverket för vindbruk, och skapar möjlighet för regionen att ta del av tidigare arbete som utförts av andra aktörer inom nätverket vad gäller regional utveckling i samband med vindkraft. I projektet ingår även Energikontor Sydost med erfarenhet av både vindkraftsfrågor och av att driva projekt inom Nätverket för vindbruk.

Projektledare

Projektperiod

2013-08-01 till 2014-04-30