dcsimg

Kompetensutveckling för elinstallatörer

Den 26-27 oktober 2010 i Nyköping hålls den första kursen för elinstallatörer om förnybar elproduktion. Kursen ger kunskap om hur en installation bör utformas och vilka säkerhetsrisker som ska beaktas.

Projektets huvudman är Elektriska Installatörsorganisationen, EIO. Syftet är att ge elinstallatörer att marknadsföra, sälja, upprätta, driftsätta och underhålla små vindkraftverk.

Kurserna riktar sig till installatörer, projektledare, konsulter och alla som vill kunna planera och genomföra dessa installationer.

Förkunskaper: Grundläggand kunskap om elinstallationer.

I kurserna medverkar sakkunniga inom pedagogik, elsäkerhet och vindbruk. Det andra inplanerade kurstillfället är Malmö den 16-17 november 2010. Nätverket för vindbruk har gett bidrag för att utveckla kurserna.

Projektledare

Projektperiod

2010-01-01 till 2010-12-01