dcsimg

Metodutveckling för vindkraftsprojektering

Projektet handlar om metodutveckling för vindkraftsprojektering med hållbar resursanvändning och lokal/regional acceptans och utveckling i fokus.

Länsstyrelsen i Norrbottens län i samverkan med Vattenfall Vindkraft genomför pilotprojektet för att testa ett nytt arbetssätt i samband med utveckling av vindbruksprojekt.

Projektledare

Projektperiod

2015-06-01 till 2016-03-31