dcsimg

Nationella Vindkraftkonferensen 2013

Nätverket för vindbruk fortsätter även i år med sitt engagemang i Nationella Vindkraftskonferensen. Årets konferens blir den tionde i rad, och det är tredje året Nätverket för vindbruk deltar i arrangemanget.

Under åren har Nationella Vindkonferensen utvecklats till en väl etablerad mötesplats för vindkraftbranschen. Deltagarna på konferensen består av en god mix av representanter från näringsliv, offentliga sektorn samt högskolor och universitet. Utvärderingen av förra årets konferens visar att de flesta av 2012-års deltagare var nöjda eller mer än nöjda med arrangemanget och att nästan alla (94 %) kunde tänka sig att delta även nästa år. Medarrangörer under 2012 var också Energikontor Sydost och Svensk vindkraftförening, vilka höll i "Arena småskalig vindkraft". 2013-års konferens går av stapeln den 22 och 23 maj.

Projektet drivs av regionförbundet i Kalmar, som också är nationell nod i Nätverket.

Projektledare är på regionförbundet i Kalmar.

Projektledare

Projektperiod

2012-10-30 till 2013-08-30