dcsimg

Nyckelfärdiga vindkraftverk

Upphandling av nyckelfärdiga vindkraftverk hamnar allt oftare på kommuners och regioners agendor. Projektets syfte är att upplysa politiker och tjänstemän via en handbok om processen och upphandlingen av nyckelfärdiga vindkraftverk. Handboken riktar sig till kommuner och regioner. En referensgrupp styr innehållet som samlar kunskapen och erfarenheterna från olika organisationers tidigare upphandling av nyckelfärdiga verk. Projektet kommuniceras framförallt på Nätverket för vindbruks Lässtyrelse-turné, men även på ett öppet seminarium i Skåne.

Projektledare

Projektperiod

2015-05-18 till 2016-04-18