dcsimg

Power Väst

Power Väst är ett nätverk för vindkraft i Västra Götaland som har funnits sedan 2008 och jobbar mot två mål; mer vindkraft och ökad sysselsättning. Målet är 5 TWh i Västra Götaland 2020. För att nå målen jobbar projektet med att stödja kommunerna och stärka näringslivsutvecklingen. Projektet bygger på en bred samverkan mellan politik, samhälle, näringsliv och forskning.

Arbetet sker med ett trippel helixperspektiv, en bred finansiering och ett nära samarbete med Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, som Chalmers är värd för, och viktiga näringslivsaktörer i regionen, samt länsstyrelsen. Mottot är att jobba proaktivt gentemot kommuner och näringsliv för att säkerställa att beslut tas på rätt grunder. Power Väst anordnar nätverksträffar och workshops för kommuner, tar fram rapporter om affärsmodeller och finansieringslösningar.

Projektet leds av Västra Götalandsregionen.

Senast ändrad: 2018-11-09

Projektledare

Projektperiod

2008-10-01 till 2016-06-30