dcsimg

Projekt ökar kunskapen om nya nättekniker

Smart teknik kan vara ett sätt att öka möjligheten att ansluta mer förnybar elproduktion till elnäten. Men kunskapen om smart elnätsteknik är fortfarande låg bland många lokala nätägare, visar tidigare studie. Det ska det här projektet försöka råda bot på.

Under året kommer Elkraftringen, eller Power Circle, att arrangera flera seminarier om smart elnätsteknik riktade mot lokalnätsbolagen. Projektet kommer även att producera två faktafilmer om elnät och smarta nättekniker. Tillsammans ska detta både öka intresset och medvetenheten om den nya tekniken och dess koppling till förnybar energi.

Power Circles tidigare projekt inom Nätverket för vindbruk avslutades i början av 2014 och visade att det finns goda möjligheter att ansluta mer förnybar elproduktion till elnäten i södra Sverige. Enligt denna kartläggning kan det vara möjligt att ansluta närmare 900 megawatt förnybar elproduktion till de lokala elnäten i södra Sverige utan dyra förstärkningar. 

Projektet drivs av Power Circle som är en intresseorganisation med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik.

 

Senast ändrad: 2014-06-24

Projektledare

Projektperiod

2014-08-18 till 2015-11-04