dcsimg

Projekt småskalig vindkraft

Ett projekt som har haft småskalig vindkraft i fokus.

I maj 2012 bildades formellt sektionen för småskalig vind inom Svensk Vindkraftförening. Det föregicks av flera etapper i projektet om småskalig vindkraft. Tanken är att samla leverantörer av små vindkraftverk under sektionen för att ge dessa en plattform för diskussioner och gemensamma beslut.

Samtidigt ska all information om småskalig vind samlas på en plats, vilket underlättar för både konsumenter och företag. I projektet har också fyra informationsfilmer med konsumentperspektiv producerats. De handlar om miniverk, gårdsverk, byggnadsmonterade verk samt självförsörjning.

Projektledare

Projektperiod

2010-01-01 till 2012-07-01