dcsimg

Rapport från seminarierna Byavind

Seminarierna i Byavind behandlade frågan om hur vindkraft kan vara till nytta för kommun och lokalsamhälle.

Byavind I

Seminiaret hölls i Piteå den 22-23 april 2009. Fokus under seminariet var bygdepeng.

En bygdepeng på minst en halv procent av vindkraftverkens bruttointäkt, fastighetsskatten från vindkraftverk, bör stanna i kommunerna där de byggs och bilda Sveriges Vindkraftskommuner som tar tillvara kommunernas intressen. Det var några av de förslag som deltagarna på seminariet Byavind kom fram till efter två dagars intensiva och konstruktiva diskussioner.

Byavind II

Seminiaret anordnades i Söderhamn den 16-17 september 2009.

Arrangörerna var Nätverket för vindbruk, Hela Sverige ska leva och Hälsinge vindkraftförening. Värd var Söderhamns kommun. Fokus under seminariet var kooperativt ägande.

Byavind III

Seminariet anordnades i Kosta/Boda den 15-16 oktober 2009.

Vindkraft på lantbruk och vindkraft i skog, var ämnena för seminariet.

Projektperiod

2009-01-01 till 2009-12-30