dcsimg

Regional resurs för att utveckla svensk vindkraftsindustri

Syftet är att identifiera och initiera projekt som bidrar till utvecklingen av en svensk vindkraftsindustri, genom kombinationen av internationell utblick och lokalt arbete.

Det sker genom företagsbesök hos potentiella underleveratörer till den befintliga vindkraftsindustrin, studiebesök och i nära samverkan med forskning och utbildningsaktörer.

Projektledare

Projektperiod

2012-01-01 till 2013-03-30