dcsimg

Regional utveckling vid vindkraftsutbyggnad i Kronoberg

I Kronoberg planeras en större utbyggnad av landbaserad vindkraft. I detta projekt får lokala och regionala företag information och stöd så att de kan identifiera och ta vara på de affärsmöjligheter som finns för dem då vindkraften byggs ut. Projektet syftar till att skapa handlingsberedskap hos offentliga och privata aktörer i regionen så att de är väl förberedda när storskalig vindkraftsutbyggnad påbörjas.

Projektledare

Projektperiod

2015-05-01 till 2016-04-30