dcsimg

Seminarieserie "Vindkraften i Skåne"

Bristande regional samverkan är ett hinder för vindkraftsutbyggnaden i Skåne. Målet med detta projekt är att ge både kommuner, allmänhet och andra regionala aktörer i Skåne tillfälle att stärka sitt samarbete.

Det ska ske genom en seminarieserie uppdelat på fem teman. Vid första tillfället ska förutsättningarna för vindkraft i kommunerna tas upp. Därefter riktas uppmärksamheten mot ekonomiska förutsättningar, nationella mål, ägandeformer, intressenter, dagens problem och framtida vägval.

Skånes vindkraftsakademi i Malmö har även tidigare drivit projekt inom Nätverket för vindbruk. Skånes vindkraftsakademi är regionalt forum som samlar vindkraftsintressenter i Skåne. I föreningen finns medlemmar från både kommun, universitet och näringslivet.

Projektet drivs av Skånes vindkraftsakademi.

Projektet slutrapporterade i november 2013. Dokumentation hittar du i högerkolumnen.

 

Projektledare

Projektperiod

2012-08-28 till 2013-11-03