dcsimg

Seminarieserie för vindkrafthandläggare

I det här projektet ska seminarier anordnas för handläggare och beslutsfattare på kommuner och länsstyrelser över hela landet. Träffarna ska utformas utifrån behov och frågeställningar som finns i den aktuella regionen 

Projektledare

Projektperiod

2016-09-01 till 2017-12-31