dcsimg

Storskalig vindkraft i skogsmiljö

Förutom allt annat som lockar i skogen håller den också på att bli en viktig plats för vindkraft. I dag planeras och byggs nya vindkraftsparker i skogsmiljöer som tidigare inte varit föremål för liknande exploatering.

I ett projekt inom Nätverket för vindbruk ska forskare vid Högskolan Dalarna ta redan på vilka intressekonflikter det kan leda till. Olika nyckelaktörers perspektiv och uppfattningar kring storskalig vindkraftsetablering ska studeras med fokus på vindkraft i skogsmiljöer i det svenska inlandet. Studien ska undersöka och analysera hur exempelvis markägare, permanent- och fritidsboende, intresseorganisationer och kommuner med flera förhåller sig till denna nya näring.

Målet är att studien ska kunna ge en bild av hur svårlösta intressekonflikter kan undvikas eller hanteras. 

Projektet drivs av Högskolan Dalarna.

Projektledare

Projektperiod

2013-01-30 till 2014-06-30