dcsimg

Styr vindkraften rätt

"När det gäller vindkraftutbyggnaden så ska kommunerna hålla i taktpinnen. De ska bestämma var de ska ha sin vindkraft genom att göra bra översiktsplaner. De ska också bestämma var vindkraften inte ska vara. Kommuner som förhåller sig passiva och låter exploatörerna ta initiativet, får svårare att behålla en samlad helhetssyn på användningen av mark och vatten". Det säger Ingegärd Widerström.

Hon är en av dem som arbetat allra längst med planeringsfrågor och vindkraft i Sverige. För 20 år sedan var hon med när utbyggnaden av vindkraft i Halland inleddes. De senaste åren har hon varit en av de drivande för utbyggnaden i Kalmar län. Hon har arbetat på länsstyrelsen som handläggare, länsexpert och chef, länsarkitekt sedan 1993 och ”sett alla utredningar som har varit på gång under åren”. 2008 slutade Ingegärd Widerström som länsarkitekt i Kalmar och är numera konsult.

Ingegärd Widerström anser att vindkraften ska vara ”på rätt plats”, med hänsyn till landskapet och människorna. För detta krävs god planering. Ingegärd Widerström har deltagit i ett flertal seminarier och föreläst om vindkraft och planeringsfrågor inom ramen för ett projekt i nätverket.

Projektperiod

2009-01-01 till 2009-10-01