dcsimg

Studie av hur många jobb vindkraften ger

Strömsunds kommun har sedan Nätverket för vindbruk startade haft ansvar för att följa arbetskraftsfrågan inom vindkraftbranschen. Noden i Strömsund har bland genomfört en fallstudie av Havsnäs vindkraftpark och utarbetat en prognosmodell för antal årsarbeten inom vindkraftsområdet. I det pågående noduppdraget arbetar Strömsund för närvarande med att utveckla denna prognosmodell genom att stämma av modellen mot andra vindkraftparker.

I det här projektet har Strömsund intensifierat utvecklingsarbetet med prognosmodellen genom att göra ytterligare två fallstudier under 2014 och första halvåret 2015. Resultatet av fallstudierna har sedan jämförts med prognosmodellens resultat prognosmodellen har justerats utifrån det nya resultatet.

Här kan du ladda ned de två fallstudierna Mörttjärnsberget och Skogsberget.

 

Projektledare

Projektperiod

2014-07-01 till 2014-12-31