dcsimg

Temakurs, Vindkraftplanering SLU Alnarp

Vid SLU (Statens lantbruksuniversitet) i Alnarp pågick under hösten 2010 en kurs i planering och landskapsanalys för vindkraftsetablering.

En viktig del i kursen var dialog och vindkraftprojektering och att främja möten mellan studenter, planerare, projektörer och allmänhet. Studenterna har under handledning arbetat med ett antal praktiska fallstudier av möjliga platser för vindkraftsetablering i Malmö med omnejd.

Samarbetet med SLU ska hjälpa Malmö stad att möta utmaningen att finna plats så att man med god utformning och acceptans kan utvinna så mycket vindenergi som möjligt.

I kursen ingår studiebesök till vindkraftparker och en genomgång av strategier för vindkraftplanering i kommunerna Lund, Kävlinge, Eslöv, Svalöv, Laholm, Halmstad och Falkenberg.

Studenternas projektarbete presenterades på Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar 2011, samt i form av en slutrapport. En skrift som presenterar studenternas arbete kommer att tas fram under sommaren 2011.

En ny kurs i Vindkraftplanering hålls på SLU ALnarp hösten 2011.

Projektledare

Projektperiod

2011-08-01 till 2011-12-30