dcsimg

Uppförandekod för vindkraftsbranschen

Ett gott uppförande från branschen är avgörande för att behålla förtroendet för vindkraften. Därför har Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi med ekonomiskt stöd från Nätverket tillsammans tagit fram ett ambitiöst regelverk som utgör Uppförandekod för vindkraftsbranschen.

I dag kan alla företag som är medlemmar i Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi ansluta sig dit. Anslutna företag tar på sig ett ansvar utöver lagens råmärke vad gäller exempelvis god affärssed, miljöpolicy och hur man bemöter andra intressenter vid exempelvis nya vindkraftsetableringar.

Projektet har pågått sedan 2010. I dess första etapp togs riktlinjer fram, den andra etappen fokuserade på ambitionsnivå, organisation, och uppföljning. Under den tredje etappen, som avslutades sommaren 2012, presenterades en komplett uppförandekod och en utbildning genomfördes.

Projektledare

Projektperiod

2010-01-01 till 2012-06-01