dcsimg

Utbildningsinsatser för handläggare

Varje år arrangerar länsstyrelsen i Halland, i egenskap av nod inom Nätverket för vindbruk, träffar för länsstyrelsernas vindkraftshandläggare.

Syftet med dessa möten är både att förmedla ny kunskap och ge handläggare från hela landet möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Under 2012 hölls två träffar, en i Åre för länsstyrelserna i nordligare delen av landet, och en i Visby för den sydligare. Ett huvudtema var vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss med inbjudna föreläsare från forsknings- och kunskapsprogrammet Vindval.

Projektets huvudman är länsstyrelsen i Halland.

Projektledare

Projektperiod

2011-12-15 till 2012-12-15