dcsimg

Vad säger närboende om vindkraft?

Hur föreställde sig de närboende att vindkraftparken skulle bli? Och hur blev resultatet när vindkraftverken står där, och människor kan jämföra sina förväntningar och farhågor med verkligheten?

Frågorna besvaras i en enkätundersökning med de boende kring vindkraftparken Hedboberget i Dalarna. Undersökningen är ett mindre projekt inom Nätverket för vindbruk.

Projektledare är Beatrice Eriksson, som också är nodansvarig för Planering och tillståndsfrågor vid länsstyrelsen i Halland. Beatrice Eriksson gjorde en första studie 2008 vid parken, och mätte acceptansen ur aspekter som bland annat landskapsbild, fågelliv, djurliv, friluftsliv och turistnäring. Även faktorer som buller, skuggor och utsikt ingår i enkäten.

Projektledare

Projektperiod

2010-02-01 till 2010-12-01