dcsimg

Vindbrukskollen - Utveckling och etablering som nationell tjänst

Vindbrukskollen är en nationell databas för all vindkraft i Sverige. Den lanserades på våren 2012, och är resultatet av ett projekt i flera etapper inom Nätverket för vindbruk.

I den nu aktuella etappen ska databasen fortsätta att utvecklas och stora insatser ska göras för att allt fler ska börja använda Vindbrukskollens planeringsverktyg i sitt vardagliga arbete. Projektet vänder sig såväl till handläggare på kommun och länsstyrelse som till vindkraftsprojektörer.

I dag innehåller Vindbrukskollen uppgifter om landets alla planerade vindkraftverk, både verk som redan har fått tillstånd och verk som håller på att projekteras. Med hjälp av databasens webbaserade kartverktyg går det snabbt att få en överblick över landets alla vindkraftverk och var de ligger.

Inom Nätverket började projektet med en förstudie för att utreda förutsättningarna för en gemensam databas och hantering för registrering av ansökta och befintliga vindkraftverk inom länsstyrelserna i Sverige. Slutrapport kom i februari 2010. I dag är projektet inne på sin sjätte etapp som kommer att pågå under 2013.

Webbtjänsten Vindbrukskollen.se är i dag integrerad med Vindlov.se. Tjänsten är tänkt att vara ett stöd för såväl projektörer som handläggare inom vindkraft på centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Men databasen är även tillgänglig för allmänheten. Besök karttjänsten på Vindlovs webbplats.

Projektet drivs av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Projektledare

Projektperiod

2012-10-01 till 2013-12-31