dcsimg

Vinddialogen 2012

Länsstyrelsen i Hallands län har i projektet Vinddialogen 2012 genomfört ett antal seminarium med syfte att skapa en dialog mellan statliga myndigheter och handläggare på kommuner och länsstyrelser och att kompetensutveckla nyckelpersoner inom vindkraft på kommuner, länsstyrelser samt mark- och miljödomstolar. 

Projektet har genomförts på uppdrag av Energimyndigheten och i samverkan med Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.  Innehållet på seminarierna har bestämts utifrån de behov som handläggarna på kommun och länsstyrelser har haft. 

Under slutet av 2012 togs beslut om att förändra innehållet i projektet. Dessutom förlängdes projekttiden med drygt ett år. Förändringen innebar att Länsstyrelsen i Halland från och med hösten 2012 har anordnat seminarier för att informera om Vindvals forskningsresultat kring vindkraftens miljöpåverkan.  Totalt har tretton seminarier arrangerats för kommuner och länsstyrelser under 2013 och jan 2014. Inom projektet har dessutom tre träffar arrangerats för vindkraftsprojektörer där Vindvals resultat presenterades. Sammanlagt har nodens seminarier besökts av 599, varav 465 från kommun och länsstyrelse och 134 projektörer/övriga. Under övriga hittar vi exempelvis domstolar, högskolor och regionförbund.

Projektledare

Projektperiod

2011-10-01 till 2014-01-31