dcsimg

Vindkraft Öst

I detta projekt har Energikontoret i Mälardalen tillsammans med Energikontoret vid Regionförbundet Örebro fått stöd för att få igång vindkraftsarbetet i fyra län: Södermanland, Uppland, Västmanland och Örebro.

I ett nationellt perspektiv är vindkraften i dessa län relativt outvecklad. Men i dag finns potential för tillväxt som en följd av den teknikutveckling som skett med högre och effektivare vindkraftverk.

Syftet är att utifrån regionala behov och förutsättningar stödja och leda en process som skapar ett samlande och samverkande regionalt nätverk för en offensiv och hållbar utveckling av vindbruket. Vindkraft Öst ska också med utgångspunkt i denna process och utifrån tidigare gjorda erfarenheter beskriva en metod för hur samordning och resurser på lokal och regional nivå kan mobiliseras för att driva vindbrukets utveckling framåt.

Projektet drivs av Energikontoret i Mälardalen.

Projektledare

Projektperiod

2012-10-01 till 2013-10-31