dcsimg

Kunskapssammanställning om vindkraften och kulturmiljön

Under de senaste åren har vindkraften byggts ut i Hallands län vilket har föranlett en stor mängd arkeologiska utredningar och undersökningar, framförallt i skogsområdena i Hallands inland. Kunskapsläget vad gäller fornlämningar i dessa skogsområden har varit och är fortfarande bristfälligt. men tack vare vindkraftens utbyggnad har nu ny kunskap kommit fram.

I detta projekt ska Länsstyrelsen i Hallands kulturmiljöfunktion samla och utvärdera denna nya kunskap och ställa den i relation till det tidigare kända kunskapsläget i länet. De ska också göra tillsyn av undersökta områden för att se om åtaganden som utlovats i tillståndsbesluten har följts och kontrollera om påverkan på kulturmiljön har blivit såsom det var tänkt.

Läs Kulturmiljö Hallands officiella rapport här

Läs projektets slutrapport här

Projektledare

Projektperiod

2014-08-01 till 2015-10-31