dcsimg

Naturskyddsföreningen utbildar för att rätt platser ska väljas

I det här treåriga projektet arbetar Naturskyddsföreningen tillsammans med studieförbundet Studiefrämjandet med att utbilda länsförbund och lokala kretsar om vindkraft. Syftet med projektet är att Naturskyddsföreningen vill bidra till att en fortsatt vindkraftutbyggnad sker med bästa möjliga lokalisering, så att konflikter med naturvårds- och miljöintressen kan minimeras.

Genom projektet kan Naturskyddsföreningen erbjuda föreningens länsförbund och lokala kretsar helgkurser och studiecirklar om vindkraft, som baseras på den kunskap om vindkraftens miljöpåverkan som tagits fram inom kunskapsprogrammet Vindval.

Detta det tredje delen av detta utbildningsprojekt inom nätverket. I de två föregående projekten har Naturskyddsföreningen dels genomfört en förstudie och dels planerat utbildningen samt tagit fram studiematerial för kursen. I det här projektet handlar det om att genomföra utbildningarna och även att genomföra en uppföljning av projektet.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2014-07-04

Projektledare

Projektperiod

2014-04-16 till 2016-04-15