dcsimg

Vindkraft på rätt plats

Genom att utbilda sina medlemmar om vindkraft vill Naturskyddsföreningen bidra till att bästa möjliga lokaliseringar väljs vid den pågående utbyggnaden av vindkraften i landet, så att konflikterna med naturvårds- och miljöintressen kan undvikas.

Naturskyddsföreningen har fått stöd av Nätverket för vindbruk för att i samarbete med Studiefrämjandet driva ett treårigt utbildningsprojekt om vindkraft, riktat till föreningens medlemmar. Att höja kunskapsnivån och öka kapaciteten att arbeta med vindkraftsfrågor på lokal och regional nivå i föreningen är viktigt för föreningen. Den enkät föreningen gjort som en del av förstudien för projektet visar att många kretsar arbetar aktivt med vindkraftsfrågor och att det finns stor efterfrågan på kunskapsförsörjning. Under 2013 och 2014 kommer utbildningen att planeras och en pilotutbildning kommer genomföras för att pröva materialet. Under 2015 kommer studiecirklar att hållas över hela landet.

Projektnr 36720-2

Projektägare: Svenska Naturskyddsföreningen

 

 

Senast ändrad: 2013-08-14

Projektledare

Projektperiod

2013-06-24 till 2014-04-15