dcsimg

Vindkraftcentrum.se fortsätter att satsa på regionalt näringsliv

Vindkraften i Jämtland är på stark frammarsch, och det öppnar nya möjligheter både när det handlar om fler arbetstillfällen, nya företag och tillväxt i det regionala näringslivet. I projektet "Vindkraftcentrum.se - Regional samordning av vindkraft i Jämtlands län" får Vindkraftcentrum.se fortsatt stöd via Nätverket för vindbruk för att vidareutveckla och förstärka sin roll som regional samordnare för frågor kopplat till vindkraft för Jämtlands län.

Länet har i dag 127 vindkraftverk, men när det som byggs under 2014 står klart kommer den siffran att vara uppe i närmare 500. Därefter finns färdiga tillstånd i länet på ytterligare 300 verk.

I detta projekt kommer Vindkraftcentrum.se att fortsätta utveckla sitt arbete för att ta tillvara på vindkraftens regionala tillväxtmöjligheter, med fokus på näringsliv, utbildning och arbetsmarknad.

Vindkraftscentrum.se bedriver sedan 2011 ett länsövergripande samarbete i Jämtland med fokus på näringslivsutveckling och arbetsmarknad kopplad till den vindkraftsutbyggnad som pågår i regionen. Organisationen har framgångsrikt arbetat fram metoder för att stötta både det lokala näringslivet och vindkraftsbranschen i samband med att ny vindkraft byggs. Ett exempel är de entreprenörsträd som tagits fram för varje vindkraftsprojekt i länet som på ett pedagogiskt sätt påvisar både affärsmöjligheter och kommande kompetensbehov kopplat till de olika projekten.

En kartläggning som Vindkraftscentrum.se nyligen låtit genomföra visar att vindkraften under 2013 sysselsatte över 600 årsarbetare bara i Jämtland.

Projektet drivs av Strömsunds kommun.

Senast ändrad: 2014-05-15

Projektledare

Projektperiod

2014-05-01 till 2014-12-31