dcsimg

Vindkraftdialogen II

Seminarier som kompetensutvecklar nyckelpersoner för vindkraftplaneringen inom kommuner, länsstyrelser och på lärosäten. Deltagarna utbyter erfarenheter med kolleger från andra kommuner/länsstyrelser samt får råd och hjälp från en grupp experter som deltar i kurserna.

Seminarierna arrangeras på uppdrag av Energimyndigheten och i samverkan med Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet samt med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det första seminariet, Prövning av vindkraft om den nya lagstiftningen ägde rum 16 oktober 2009 i Stockholm.

Seminarium nummer två med inriktning på Vindkraft och landskapsfrågor ägde rum 9 december 2009 i Växjö.

Det tredje seminariet i Göteborg den 9 februari 2010 hade tema Planering för havsbaserad och kustnära vindkraft.

Den 25 mars 2010 i Umeå hölls ett seminarium med inriktning på frågor som är aktuella i norra Sverige, Planering och Naturvård. Ur innehållet: Fåglar och vindkraft, elnät, panelsamtal om kommunernas roll i tillståndsprocessen.

Den 17 februari 2011 i Stockholm hölls det avslutande seminariet i denna omgång av Vindkraftdialogen. Ur innehållet: Ljud från vindkraft, uppdatering av riksintresseområden för vindkraft, nya PBL.

Projektledare

Projektperiod

2009-01-01 till 2011-06-01