dcsimg

Vindkraftscentrum.se - Regional samordning av vindkraft i Jämtlands län

Målet är att Jämtlands län skall bli nationellt och internationell förebild och inspirationskälla för utvecklingsarbete inom vindkraft. Syftet med projektet är att lyfta möjligheterna till ökad tillväxt och sysselsättning i samband med vindkraftsutbyggnad. Inom projektet skapas förutsättningar för strategisk samverkan mellan många olika aktörer i Jämtlands län. Vindkraftcentrum.se ska synliggöra en växande arbetsmarknad med koppling till vindkraft. Projektet ska också initiera utbildningar med koppling till vindkraft tillsammans med utbildningsanordnare i länet.

Projektledare

Projektperiod

2015-07-01 till 2015-12-31