dcsimg

Workshop om vindbrukets lokala nytta

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva stödjer lokal utveckling för ett hållbart samhälle.

I detta projekt inom Nätverket för vindbruk ska organisationen ordna sex workshops runt om i landet för att lyfta fram vindkraftens lokala nytta. Mötena ska ta upp frågor som rör dialog, acceptans, tillväxt, ägande och ekonomi och möjligheterna i en energiomställning.

Enligt Hela Sverige ska leva kan vindkraftsutbyggnaden bli någonting positivt för landsbygden. Framför allt har man arbetat utifrån tre teman – inflytande, delägarskap och bygdepengar. Med stöd bland annat från Energimyndigheten och Nätverket för vindbruk arrangerades under 2009 en rad aktiviteter för att inspirera framförallt den lokala nivån att se och ta tillvara möjligheterna med vindbruket.

Under 2010 bidrog Energimyndigheten med ytterligare projektmedel inom ramen för Nätverket för vindbruk. Ett av målen var att arbeta fram en avtalsmodell för bygdepengar. Framtidsverkstäder genomfördes och en arbetsgrupp utsågs med representanter från vindkraftens olika intressegrupper. Ett förslag presenterades i november 2010, "Vindkraftens lokala nytta, delägande och bygdepengar".

Under juni 2012 färdigställdes "Vindens återbäring" en skrift med utdrag ur modellen "Vindkraftens lokala nytta, delägande och bygdepengar" plus några exempel på vad bygdepengar används till och annat gott att veta om vindkraftens lokalekonomiska möjligheter.

Projektet drivs av organisationen Hela Sverige ska leva.

Projektledare

Projektperiod

2012-08-01 till 2013-05-31