dcsimg

YH-forum

Under året kommer Högskolan på Gotland, som är nationell nod med ansvar för utbildningsfrågor, att bjuda in landets alla yrkeshögskolor med inriktning på vindkraft till träff. YH-forum ska fungera som en arena för utbildare, där yrkeslärare från hela landet kan utbyta erfarenheter, inleda samarbeten och höja sin kompetens.

Högskolan på Gotland deltar i det europeiska samarbetet Leonardo-projektet VetWind (Vocational Education and Training of Wind Technicians). Under YH-forum kommer deltagarna även kunna ta del av erfarenheter från övriga Europa.

YH-forum kommer att arrangeras under två tillfällen under året och på två olika platser i landet.  

Projektet drivs av Högskolan på Gotland, som också är nationell nod inom Nätverket för vindbruk.

Projektledare

Projektperiod

2012-08-30 till 2013-12-30