dcsimg

Seminarier 2009

Vindkraftdialogen 9 december 2009

Här hittar du ett referat från ett seminarium i serien Vindkraftdialogen - Vindkraft, planering och landskap som ägde rum i Växjö den 9 december 2009. Vindkraftdialogen är ett samarbete mellan Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och SKL Sveriges Kommuner och Landstinget.

Referat från seminariet
Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet
Emma Franzén, Boverket

Studieresa till Tanumshede 2 december 2009

Den 2 december anordnade Nätverket för vindbruk en studieresa till Hud moars Vindkraftspark i Tanums kommun. Vindkraftparken har sex verk i drift sedan juni 2008 och verken har en effekt på 2,5MW vardera och modellen är av Noredx 2500 LS med navhöjd 100 m och rotordiameter 90 m.

Syftet var att på plats få uppleva det högintensiva vita skenet från de lampor som sats upp på prov av Rabbalshede Kraft AB, en nattlampa och en daglampa. Övriga vindkraftverk i parken har rött medelintensivt ljus. Thomas Enell på Transportstyrelsens Luftfastsavdelning tog sig tid att presentera deras syn på hinderbelysning och vilka lagar och regler som måste följas när det gäller markering av hinder på hög höjd.

Läs och ladda ner Thomas Enells presentation här.

Info-dag Halmstad 1 dec 2009

Presentationerna från informationsdagen kan ni läsa och ladda ner här:

Peter Ardö, Länsstyrelsen Halland - Nya regler för prövning av vindkraft
Jennie Ståhl, Länsstyrelsen Halland - Samrådsprocessen
Börje Andersson, Länsstyrelsen Halland - MKB och alternativredovisning
Stefan Johansson, Länsstyrelsen Halland - Tillståndsprocessen
Johan Risholm, Falkenbergs kommun - Detaljplan och Bygglov, så arbetar vi

3 och 10 nov 2009 Hässleholm, Örebro

Den 3 november i Hässleholm och i Örebro 10 november, 2009, anordnade Nätverket för vindbruk seminarier om om ljud, ljus och skuggor.

Referat från seminariet i Hässleholm
Ljud - Martin Almgren, ÅF Ingemansson

Hinderbelysning - Tryggve Sigvarson ÅF Vindkraft

Beräkningsmodeller - Martin Almgren, ÅF Ingemansson
Exempel Tvååker - Håkan Svensson, Varberg Energi
Tillståndsgivning och villkorsskrivning - Peter Ardö, Länsstyrelsen i Hallands län

Vindkraftdialogen 16 okt 2009 Stockholm

Här kan du läsa ett referat av seminaret "Prövning av vindkraft" som hölls den 16 oktober 2009 i Stockholm. Det handlar om lagstiftningen som trädde i kraft den 1 augusti 2009. Seminariet ingår i serien Vindkraftdialogen, som är ett samarbete mellan Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SKL (Sveriges kommuner och landstinget) samt Energimyndigheten.

Sammanfattning av föredragen samt frågor och svar under dagen
Peter Ardö, länsstyrelsen i Halland
Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket
Matilda Afzelius, miljöjurist, Stena Renewable
Torkel Berg, Ludvika kommun

Vindval 2, 9 sept 2009 Stockholm, Malmö

Det blev två givande och trevliga dagar i Stockholm och Malmö den 2 och 9 september 2009 om Elnät och nedmontering. Dagen i Stockholm besöktes av ca. 40 och i Malmö av ca. 30 deltagare. Ladda ner presentionerna nedan.

Åsa Elmqvist, Nytt från Vindval
Martin Atterby, Consortis producentansvar, Säkerhet för nedmontering och återställning
Daniel Karlsson, Gothia Power, Vindkraft och elnät i samverkan

Vindkraftdialogen - Seminarier för politiker och handläggare av vindkraftfrågor

Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Sveriges kommuner och landsting bjöd in till tvådagars seminarium för politiker och handläggare av vindkraftfrågor på sex platser i Sverige under hösten 2008 och våren 2009.

Seminarierna planerades och genomfördes av Avdelningen för vindkraft vid Högskolan på Gotland på uppdrag av de fyra myndigheterna och inom ramen för Nätverket för vindbruk.

Syftet var att underlätta arbetet med planering och handläggning av vindkraft i Sverige.

10-11 februari
Ludvika i Dalarna på konferensanlänggningen Brunnsvik

Presentationer, program och mer information om Vindkraftdialogen finner du här.