dcsimg

Seminarier 2010

Temaseminarium, Tillståndsprocessen för vindkraft

De två temaseminarierna om tillståndsprocessen för vindkraft ägde rum i Stockholm den 1 december och i Jönköping den 7 december 2010.

Inriktningen på de båda seminarierna var: Hur genomföra tillståndsprocessen och samråd, förmedling av forskning samt innehåll i MKB/hål i MKB, hur man tillämpar forskningsrön i planerings- och tillståndsprocessen samt hinder och motstående intressen vid vindkraftsetablering. En viktig del var dialog mellan projektörer och handläggare.

"Vägen till beslut består av labyrinter, fallgropar och hinder... Miljötillstånd behövs för allt utom ett enda litet verk som är max 20 meter högt med tre meters rotor och ej monterat på hus. Fysisk storlek är viktigast – tidigare räknade man främst på effekten. ... Nya PBL som träder i kraft den 2 maj kan förhoppningsvis ge en snabb, målinriktad hantering. Den är 'rimligt rationell' enligt Måns Hagberg – med undantag för det kommunala vetot."

Detta är ett utdrag ur journalisten Barbro Larsons dokumentation om seminariet i Stockholm den 1 december.

Dokumentation, program och presentationer från seminarierna finner du här.

Informationsdag den 1 december 2010

Presentationerna från Informationsdagen på Halmstads teater finns att ladda ner här:

Jan-Olof Pettersson - JP Fågelvind
Göran Fagerström - Länsstyrelsen Skåne
Cecilia Hammarberg - Kristianstads kommun
Peter Ardö - Länsstyrelsen Halland
Rättsfallslista tillhörande Peter Ardös föreläsning

Vindkraftsseminarier via videokonferens

Högskolan på Gotland planerar och genomför tio kvällsseminarier om vindkraft via videokonferens med fokus på vindkraftens förutsättningar i olika regioner och kommuner i landet under våren och hösten 2010. Det finns även möjlighet till lokal diskussion med förberedd moderator.

Seminarierna sker i samverkan med Hela Sverige ska leva, med intresserade kommuner och organisationer i landet samt med med noder och nav i Nätverket för vindbruk. Vid varje seminarietillfälle deltar tre till fem kommuner.

Projektet bygger vidare på erfarenheterna av tidigare videoseminarier som genomfördes våren 2009 i samarbete med Akademi Norr och noden Strömsund.

Projektledare:
Liselotte Aldén, Högskolan på Gotland liselotte.alden[a]hgo.se
Kontaktperson:
Jessica Larsson jessica.larsson[a]hgo.se

Vindkraft och miljöpåverkan

De två temaseminarierna om vindkraft och miljöpåverkan ägde rum i Östersund den 29-30 september och i Visby den 13-14 oktober 2010.

Syftet med seminarierna var att presentera aktuell forskning om vindkraft och miljöpåverkan och hur dessa kan tillämpas i planerings- och tillståndsprocessen, att belysa hinder och motstående intressen vid vindkraftsetablering samt att främja dialog mellan projektörer och handläggare.

De båda seminarierna hade liknande upplägg. Dag 1 ägnades åt föreläsningar och dialoggrupper där miljöpåverkan belystes från olika håll och med några pass inriktade mot regionala frågor. Dag 2 reste vi på studiebesök . I Östersund besöktes Storrun vindpark och Råshöns vindpark. På Gotland gick resan till Näsuddens vindkraftsområde.

Dokumentation, program, presentationer och mer information om temaseminarierna Vindkraft och Miljöpåverkan finner du här.

Vindkraftdialogen II - Umeå 25 mars 2010

Det fjärde och seminariet i serien Vindkraftdialogen II var en fullspäckad dag med inriktning på vindkraft i norr. De medverkande myndigheterna Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Sveriges Kommuner och Landsting har under hösten 2009 och våren 2010 turnerat runt i Sverige. Seminarier i Stockholm, Växjö, Göteborg och nu i Umeå. Ta del av tidigare referat och presentationer, under fliken seminarier och studieresor.

I Umeå diskuterades kommunens nya roll, fåglar och vindkraft, elnät i planeringen, fornlämningar och naturvärden, nedan kan du ta del av referat och presentationerna från dagen i Umeå.

Referat av journalisten Barbro Larsson, fåglar, planering och vindkraft
Referat av journalisten Barbro Larsson, Elnät
Vindkraft och naturvärden, Alexandra Norén, Naturvårdsverket
Vindkraft på Taka-Aapua, Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket
Vindkraftutredning för Norrbottens kust- och skärgårdsområde,
Tryggve Sigurdsson, ÅF

Fornlämningar och vindkraft, Eva Skyllberg, Riksantikvarieämbetet
Elnät i planeringen, Lars-Olof Martinsson, Skellefteå Kraft Elnät AB
Fåglar och vindkraft, Jan Pettersson, JP Fågelvind

Handläggarträff, Tällberg februari 2010

Den 16-17 februari anordnade noden Halland en träff för vindkraftshandläggare på Länsstyrelserna i Tällberg, Dalarna. Det diskuterades landskapsanalys, hinderbelysning och det gjordes även ett besök till vindkraftparken på Hedbodberget i Rättvikskommun.

Ta del av presentationerna här:

Henrik Ivre, Transportstyrelsen
Anna Lund, WSP Ljusdesign
Karta över Hedbodberget, O2 Vindkompaniet

Vindkraftdialogen i Göteborg 9 februari 2010

Här kan du läsa ett referat från Vindkraftdialogen II, på temat Havsbaserad och kustnära vindkraft. Seminariet ägde rum i Göteborg den 9 februari 2010.

Referat från seminariet
Tobias Noborn, Radar arkitektur & planering
Daniel André, Boverket
Per Carlsson, Göteborgs Energi
Alexandra Norén, Naturvårdsverket