dcsimg

Seminarier 2011

Informationsdag i Halmstad

Presentationerna från informationsdagen om vindkraft kan du ta del av nedan.

Lena Brunsell - Ekologigruppen
Jennie Mantefors - Arise Windpower
Peter Jupén - Chefsjurist på Länsstyrelsen
Rapporten, Vindkraft i Hallands län - Beskrivning av det halländska landskapet ur ett vindkraftsperspektiv hittar ni på Länsstyrelsens i Hallands läns hemsida.

Ljudseminarium i Göteborg den 24 november

Ett välbesökt seminarium där åhörarna fick höra om projektresultat kring ljud och nedmontering av vindkraftverk. Nedan kan du ta del av presentationerna.

Nedmontering av vindkraftverk - Fredrik Dolff, Ecoplan
Ljud, buller - Vad är det? - Martin Almgren, ÅF
Lågfrekvent ljud från vindkraftverk, sammanfattning av forskning - Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket
Amplitudmodulation för vindkraftsljud - Martin Almgren, ÅF
Låg ljudnivå i vindskyddat läge - Paul Appelqvist, ÅF
Den ljudförstärkande skogen - Elis Johansson, ÅF
Mätning av vindkraftsljud, emission -och immisionsmätningar - Jens Fredriksson, ÅF
Erfarenheter från ljuddämpning av ett vindkraftverk i Kåphult - Jennie Mantefors, Arise Windpower

Vinddialogseminarium hösten 2011

Seminarierna i Umeå, Nässjö och Stockholm har varit välbesökta. Nu kan du ta del av presentationerna från dessa dagar.

Nedan kan du även hitta ett referat från Umeå och svar på fem snabba frågor till Ted Kransby, Boverket.

Referat från seminariet i Umeå
Fem frågor till Ted Kransby, Boverket

Stockholm 27 oktober 2011

Nya Havs- & Vattenmyndigheten presenterar sig - Berit Pettersson
Revidering av riksintresse vindbruk - Mårten Thorsén, Energimyndigheten
Landskapet som dynamisk helhet - Henrik Olsson, Landskapsarkitekt
Vindval - Alexandra Norén, Naturvårdsverket
Ljud, återställande, villkor - Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket
Planeringsstödet, PBL - Ted Kransby, Boverket
Rättsfallsgenomgång - Peter Ardö, Mark- & Miljödomstolen Vänersborg
Rättsfallslista, tillhörande Peter Ardös presentation

Nässjö 13 oktober 2011

Revidering av riksintresse vindbruk - Mårten Thorsén, Energimyndigheten
Landskapet som dynamisk helhet - Henrik Olsson, Landskapsarkitekt
Vindval - Alexandra Norén, Naturvårdsverket
Ljud, återställande, villkor - Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket
Planeringsstödet, PBL - Ted Kransby, Boverket
Rättsfallsgenomgång - Peter Ardö, Mark- & Miljödomstolen Vänersborg
Rättsfallslista, tillhörande Peter Ardös presentation

Umeå 29 september 2011

Revidering av riksintresse vindbruk - Weronica Ekholm Andersson, Energimyndigheten
Landskapet som dynamisk helhet - Henrik Olsson, Landskapsarkitekt
Vindval - Alexandra Norén, Naturvårdsverket
Ljud, återställande, villkor - Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket
Planeringsstödet, PBL - Ted Kransby & Bengt Larsén, Boverket
Rättsfallsgenomgång - Peter Ardö, Mark- & Miljödomstolen Vänersborg
Rättsfallslista, tillhörande Peter Ardös presentation

Seminarium den 17 februari 2011

Vinddialogen är en seminarieserie som riktar sig till tjänstemän och handläggare inom vindkraft och är ett samarbete mellan Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Energimyndigheten och samordnas av Nätverket för VIndbruk, Hallandsnoden.

Första seminariet 2011 tog upp buller, nya PBL, rättsfallsgenomgång och översyn av riksintressen. Ta del av presentationerna och även listan på rättsfall som är kopplad till Peter Ardös presentation, nedan.

Referat från seminariet 17 februari 2011
Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket
Alexandra Norén, Naturvårdsverket
Anette Löfgren & Emma Franzen, Boverket
Peter Ardö, Länsstyrelsen i Hallands län
Peter Ardö, Rättsfallslista
Weronica Andersson, Energimyndigheten

Regionala öppna seminarier

Vindkraft och landskap 22 november 2011 

Dokumentationen från Vindkraft och landskap.

Utbildningsdagar för lärare

Utbildningsdagar för lärare inom yrkeshögskolan 24-25 oktober 2011
Utbildningen hölls vid Högskolan på Gotland och representanter från nio olika skolor i Sverige och Norden deltog.

Dag 1: Föredrag kring vindkraftens utveckling sett ur ett globalt, regionalt och historisk perspektiv. Kommande arbetsmöjligheter för servicetekniker, frågor kring nätanslutning och infrastruktur samt acceptansfrågor presenterades och diskuterades. Ett studiebesök till Näsudden och ett besök på Christopher Polhemsgymnasiet.

Dag 2: Studerade vindresurser; varför, när och var blåser det? Gick igenom vindkraftverkets konstruktion och funktion i detalj. Tom Mels, docent i kulturgeografi, föreläste om samhällets acceptans av vindkraft utifrån hans forskning. Ett mycket uppskattat inslag var också en paneldiskussion då fyra gotländska veteraner inom vindkraftsbranschen delade med sig av sina mångåriga erfarenheter kring drift- och underhållsfrågor av vindkraft.

Program och presentationer finner du här

Varför vindkraft? 10 oktober 2011

Vindkraftens roll ur globalt, nationellt och regionalt perspektiv diskuterades.
Dokumentation från seminariet "Varför vindkraft?"

Att leva och bo med vindkraft, 2 och 3 augusti 2011

Hur påverkar vindkraften vardagen för de människor som har vindkraftverk nära sina hem? Vad händer med landskapet när vindkraften byggs ut? Hur påverkas en bygd av vindkraft?

Dessa frågor diskuterades under de två seminarierna, det första vid Smöjens vindpark och det andra på Näsudden. I anslutning till seminarierna ordnades studiebesök till vindkraftsparkerna.
Dokumentationen "Att leva och bo med vindkraft".

De öppna regionala seminarierna är en aktivitet inom Nätverket för vindbruk och finansieras av Energimyndigheten.Mervind i kommunerna

Vintern 2010 - våren 2012 har Nätverket för Vindbruk arrangerat ett antal diskussionsseminarier ”Mervind i kommunerna” runt om i landet, som har vänt sig till kommunala fastighets-, bostads- och energibolag, som är intresserade av att skaffa egen vindkraft.

Intresserad? Kontakta Åsa Westrin, 070-558 73 17, asa.westrin@rfkl.se

Presentationer från seminariet, 3 mars 2011 i Stockholm:

Inledning
Åsa Westrin, Nätverket för vindbruk
Lokalt ägd vindkraft (pdf)
Tore Wizelius, Vindform AB
Räkna på samhällsekonomiska effekter - ex. från vindkraftprojekt (pdf)
Martin Hedman, IUC Sverige AB
Mervind i kommunerna (pdf)
Niklas Lundaahl, Dala Kraft AB

Läs en sammanfattning av seminarierna här.