dcsimg

Seminarier 2013

Miljösamverkan Sydost 7 november 2013

En vindkraftdag i Kalmar som arrangerades av Miljösamverkan Sydost i samarbete med Nätverket för vindbruk, Hallandsnoden. Temat för dagen: Vindkraft, juridik och buller.

Presenatationerna och referat från dagen hittar du här:

Peter Ardö, Rådman vid Mark och miljödomstolen Vänersborg
Lisa Granå, Structor Akustik
Referat från dagen

Balingsholm 2-3 oktober 2013

Presentationerna från den 2 oktober hittar du här:

Jenny Ahtola, Strömsunds kommun
Liselotte Aldén, Campus Gotland
Lars Andersson, chef för Energimyndighetens vindenhet
Eva Centeno Lopez, Regeringskansliet
Fredrik Dolff, Ecoplan
Beatrice Eriksson, Länsstyrelsen i Halland
Tomas Hallberg, Svensk vindenergi
Anna Jivén, Svensk vindkraftförening
Maria Stenkvist, Energimyndigheten
Lars Thomsson, Näringsdepartementet

Presentationerna från den 3 oktober hittar du här:

Cicci Andersson, Hela Sverige ska leva
Bosse Bodén, Mittuniversitetet
Åsa Elmqvist, Vindval
Mattias Gradén, Högskolan Dalarna
Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum
Erik Persson, Piteå kommun
Hans Westlund, professor KTH och Internationella Handelshögskolan Jönköping

 

Kommunträffen i Kalmar 11 mars 2013

Nätverket för vindbruk har i samarbete med forskningsprogrammet Vindval varit på turné runt om i Sverige. Syftet är att nå ut med Vindvals syntesrapporter kring vindkraftens miljöpåverkan. Hallandsnoden har i samarbete med länen ansvarat för inbjudan och program och länen har sedan bjudit in sina kommuner, både tjänstemän och beslutsfattare.

Aktiviteten fortsätter till årsskiftet 2013/2014, så fler län har möjlighet att anordna en kommunträff. Kontaktperson är Beatrice Eriksson, beatrice.h.eriksson(a)lansstyrelsen.se.

Fladdermöss – Jens Rydell
Förankring – Karin Hammarlund (ersattes av Hendrik Olsson)
Hälsa & ohälsa – Ebbe Adolfsson
Vindlov & Vindbrukskollen – Jörg Neubauer
Vindkraft & Kulturmiljö – Leif Häggström (uteblev från seminariet, men pdf:en finns att ladda ner)
Fåglar – Martin Green

Göteborg 18 januari 2013

Turism & ekonomi - Ingegärd Widerström

Umeå 15 januari 2013

Rennäring – Anna Skarin