dcsimg

2014

Vind 2014 22-23 oktober

Referat

Lokal nytta blir central fråga i framtiden

Referat från nätverkets seminarium under konferensen Vind 2014

Vädret påverkar ljudet från vindkraften

Presentationer

Referat från nätverkets seminarium under konferensen Vind 2014

Varför säger inte en mätning allt?
Conny Larsson, forskare från Uppsala universitet, beskriver vindkraftsljudets speciella karaktär och förklarar svårigheten med mätning.

Vad säger domstolen?
Peter Ardö, chefsrådman vid mark- och miljödomstolen i Vänersborg, beskriver läget när det gäller rättslig praxis.

Nyttan av att kräva 1 procent i bygdepeng
Anders Häggkvist, (C), politiker i Härjedalen, berättar om kommunens vindkraftsärenden och ger sin syn på lokal nytta kopplat till vindkraft.

Vindkraften ger Jämtland 500 nya jobb
Torbjörn Laxvik, projektledare för Vindkraftcentrum.se, om arbetet för att utveckla det lokala näringslivet när vindkraften byggs ut i länet.

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare
Andreas Wickman, projektledare på Wickman Wind AB, har ansvarat för flera stora vindprojekt på Gotland. Han menar att lokal delaktighet är nyckeln till acceptans. Men hur når man dit när storföretagen bygger?

Lokal onytta – hur hanterar vi det?
Bosse Bodén, forskare vid Mittuniversitetet i Östersund, presenterar en ny studie "Lokal nytta av vindkraft" och gör en internationell utblick. 

Balingsholm 1-2 oktober

Presentationerna från Balingsholm hittar du här:

Gunnar Fredriksson, Svensk Energi
Lars Andersson, Energimyndigheten
Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi
Bosse Bodén, Mitthögskolan
Maria Stenkvist, Energimyndigheten
Mattias Gradén, Högskolan Dalarna
Annika Stigmark, Studiefrämjandet
Linus Andersson, Vindkraftsbyggarna

Handläggarträff i Stockholm 15-16 maj

Den årliga träffen för länsstyrelsens vindkrafthandläggare hölls i Stockholm i mitten av maj. Träffen anordnades av Hallandsnoden och vi var 49 personer på plats varav 34 handläggare. Nedan kan du ta del av presentationerna från dagarna.

Johnny de Jong & Alexander Eriksson, Ecocom
Maria Stenkvist, Energimyndigheten
Ulf Lindberg, Riksantikvarieämbetet
Jakob Gille, Försvarsmakten - kommer inom kort
Haidi Emanuelsson, Vindbrukskollen
Conny Larsson, Uppsala Universitet

Workshop i Nässjö 22 januari 

En workshop om vindkraft och kungsörn i Nässjö den 22 januari 2014 arrangerades av Länsstyrelsen i Kalmar i samarbete med Miljösamverkan.

Presentationer och anteckningar från dagen hittar du här:

Joen Morales, Mark och miljödomstolen Vänersborg
Tim Hipkiss, SLU och Enviro Planning
Anteckningar från Mikael Nilsson, Länsstyrelsen i Kalmar